Kmetijski institut Slovenije Acquavitis

V projektu ACQUAVITIS bo vpliv na trajnostno kmetijstvo dosežen preko boljšega upravljanja z vodnimi viri. Projekt, ki ga vodi dr. Klemen Lisjak s Kmetijskega inštituta Slovenije, v sodelovanju s še petimi partnerji, se financira s strani programa INTERREG Italija-Slovenija. Optimizirali bomo rabo vode, tako da bomo prilagodili količino, način in čas namakanja dejanskim potrebam trte. To bomo izvedli s pomočjo spletnega portala, ki bo povezoval znanstvena področja, kot so vinogradništvo, rastlinska fiziologija, meteorologija, hidrologija in uporaba satelitov. 3D interaktivna maketa bo prikazovala vpliv klimatskih sprememb na stanje vinogradov. Količino in dostopnost vode rastlinam bomo ocenili preko merjenja vodnega potenciala in izotopske sestave vode v listih. To bomo primerjali z izotopsko sestavo voda iz različnih virov (deževnica, površinske, podzemne) ter tako ocenili, iz katerega vira in koliko vode trta dobiva v danem trenutku. Stanje vodnega stresa v vinogradih bomo spremljali z rednimi meritvami vodnega stresa v vinogradih ter preko hiperspektralnih in posnetkov IR z droni in letalom. Vrednotenje vodnega stresa vinske trte s satelitskimi posnetki (Sentinel 2) in avioni bo služil kot model sledenja vodnega potenciala s pomočjo sodobnih in hitrih orodij tudi za ostale panoge rastlinske pridelave.

Kmetijski inštitut Slovenije
www.kis.si