V Zavodu KSSENA nenehno stremimo k iskanju inovativnih energetskih rešitev in novih virov financiranja ter iskanju alternativnih poti do večje energetske učinkovitosti. Doslej smo izpeljali veliko energetskih projektov, zaradi katerih smo postali prepoznaven akter na slovenskem trgu in v širši regiji. V okviru energetskega menedžmenta za lokalne skupnosti izvajamo energetske preglede stavb, izdelujemo energetske izkaznice in akcijske načrte za zmanjšanje rabe energije (SEAP, LEK), nudimo strokovno podporo in svetovanje pri izvedbi investicijskih projektov za energetsko učinkovitost ter pripravljamo različna strokovna usposabljanja za vodstvo in uporabnike stavb. Sodelujemo tudi v nacionalnih in evropskih programih. S projektnim delom si prizadevamo na različne načine izboljšati energetsko kulturo lokalnega okolja in spodbujati trajnostni razvoj širše regije. Uspeh našega dela izvira iz zavedanja, da energija sama po sebi ni dana, niti ni v neomejenih količinah. Zavedamo se, da premišljena in načrtovana raba energije ne vpliva le na družinski proračun v gospodinjstvih, ampak njen vpliv močno zaznamuje celotno gospodarstvo. Zato je naša najboljša naložba vlaganje v okolje v katerem živimo in tako tudi v prihodnjih desetletjih ustvarjati boljši svet za prihodnje generacije.

KSSENA, Velenje
www.kssena.si