Odprli smo informacijsko točko Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti, v kateri bodo meščanke in meščani ter drugi obiskovalci prejeli različne informacije o razogljičenju mesta. Točka bo služila kot stičišče inovacij, poligon za razvoj idej, ki nas bodo v procesu soustvarjanja in sodelovanja na koncu pripeljale do skupnega cilja – razogljičenja. V prostorih info točke od 1. decembra 2023 deluje energetska svetovalna pisarna ESVET. V okviru projekta »Save the homes« bomo izvajali delavnice na temo celotne poti energetske prenove individualnih objektov. V prostoru je nameščena tudi zvočna postaja, kjer lahko obiskovalci dostopajo do okoljskih podatkov, do informacij o projektih Mestne občine Ljubljana in drugih vsebin. Med drugim je na voljo tudi ozaveščevalno gradivo. Obiskovalci si bodo lahko izračunali svoj ogljični odtis, prostori pa nudijo tudi zavetje zavrženim rastlinam. Ljubljana je bila aprila 2022 izbrana v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030, s katero želi Evropska komisija pospešiti napredek najbolj ambicioznih mest na poti do podnebne nevtralnosti.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si