Helios 114_115Impregnacije BoriHelios je prodajni program biocidnih impregnacij dopolnil z izdelkoma Bori impregnacija W ter Bori impregnacija z biocidom W. Uporabljata se za osnovno kemijsko zaščito lesa, s katero se močno podaljša trajnost izpostavljenih lesenih površin. Njun namen je, da preprečujeta naselitev škodljivih organizmov, kot so glive, plesni in insekti. Preko osnovne zaščite obvezno nanesemo še zaščitni premaz, ki impregnirano površino zapre ter tako prepreči izluževanje aktivnih snovi. Svetujemo uporabo niansirane Bori lak lazure v dveh nanosih. Evropska uredba o biocidnih proizvodih je vpeljala enotne postopke odobritve ter predpisala obvezne informacije za uporabnika, saj imajo biocidni izdelki ob nepravilni uporabi lahko velik vpliv na okolje. Dosledno je potrebno upoštevati navodila z vidika varnega dela, varstva okolja in porabe sredstva. Na osnovi testiranja ekotoksikoloških in toksikoloških lastnosti lahko rečemo, da izdelka ob pravilni uporabi ne predstavljata tveganja za okolje ali uporabnika.

Helios TBLUS, d.o.o., Slovenia
www.helios-group.eu