Fakulteta za dizajnEOL157

Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem, je v 1. semestru akademskega leta 2020/21 sodelovala z Društvom Urbani čebelar, ki sodeluje v evropskem projektu FoodE. Društvo Urbani čebelar kot edini slovenski partner širšega projekta FoodE, ki združuje 23 partnerjev iz vse Evrope in je financiran iz evropske perspektive Horizont 2020, izvaja pilotni projekt Medena celica, v sklopu katerega so se povezali z Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij RS (URSIKS), zaporom na Igu (Odprti oddelek) pri Ljubljani in s Fakulteto za dizajn. Študenti 3. letnika smeri Notranja oprema so pod mentorstvom prof. dr. Jasne Hrovatin in v somentorstvu z Gorazdom Trušnovcem zasnovali idejne predloge za smiselno in izvirno postavitev čebeljih panjev na vrt Odprtega oddelka zapora v Igu, študenti 2. letnika smeri Vizualne komunikacije pa so pod mentorstvom asist. Nataše Šušteršič Plotajs oblikovali vizualne predloge poslikav panjev, da bodo ti čim bolj privlačni za oko. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali Jasna Hrovatin, Gorazd Trušnovec, Andreja Zapušek, Nina Granda in Hermina Androjna, je izmed zanimivih rešitev izbrala predlog študenta Amadeja Bezovška, ki mu bo sledila realizacija na konkretni lokaciji.

Pripravila: izr. prof. dr. Damjana Celcar, koordinatorica projekta na Fakulteti za dizajn

Fakulteta za dizajn, Pridružena članica Univerze na Primorskem
https://fd.si