HOFER 131 EOLV podjetju HOFER se kot eden večjih trgovcev v Sloveniji zavedamo svoje odgovornosti do okolja, zato si v okviru iniciative Danes za jutri med drugim vsakodnevno prizadevamo za optimizirane in energetsko učinkovite delovne procese s čim manjšim vplivom na okolje. Poslovalnice HOFER ter upravno-logistični center v Lukovici uporabljajo zeleno energijo. Strehe izbranih poslovalnic so opremljene s sončnimi elektrarnami, obenem se v podjetju delno ogrevamo z biomaso. Tudi pri porabi energije smo preudarni, zato prostore osvetljujemo z varčnimi svetili LED, v hladilnici pa uporabljamo okolju prijazna sredstva. Nenehno izvajamo tudi ukrepe za zmanjšanje škodljivih emisij CO₂, naš sodoben vozni park pa je za čim varčnejšo vožnjo opremljen z motorji najvišjih ekoloških standardov (EEV in EURO 6). Od leta 2016 v podjetju HOFER svoja okoljska prizadevanja uveljavljamo tudi z zasledovanjem mednarodnega standarda upravljanja z energijo ISO 50001.
HOFER trgovina d.o.o.
www.hofer.si