HenkelTrajnostno poročilo HenkelHenkel je bilo eno izmed prvih nemških podjetij, ki je objavilo letno okoljsko poročilo. To je storilo še pred zasedanjem Okoljskega srečanja Združenih narodov leta 1992 v Rio de Janeiru. Prvo poročilo je imelo 54 strani. Leta 1998 je postalo bolj obsežno, vključeno je bilo tudi poročilo SHE (dodan je bil pregled tem Varnost, Zdravje, Okolje). Leta 2000 se je poročilo preimenovalo v Poročilo o trajnostnem razvoju in od tedaj ponuja še več podrobnejših informacij in več poudarka daje temam, kot sta družbena odgovornost in zaposleni podjetja Henkel. Letos smo izdali že 25. poročilo, napisano v 9 različnih jezikih na 1.100 straneh. V Henklu smo zelo ponosni na dosežen napredek in izpolnjene vmesne cilje za obdobje 2011–2015. Uspeli smo povečati energijsko učinkovitost za 18 %, znižati porabo vode za 23 %, zmanjšati količino odpadkov za 17 %, izboljšati varnost na delovnem mestu za 33 % in rast prodaje za 11 %. Na splošno je podjetje Henkel izboljšalo razmerje med ustvarjeno vrednostjo in okoljskim odtisom za 38 %. Če bomo dosegli zastavljene cilje, se bo skupna učinkovitost podjetja Henkel do leta 2020 izboljšala za 75 % v primerjavi z letom 2010.

Henkel Slovenija d.o.o.
www.henkel.si