Delovna skupina za pametna omrežja je na tematskem srečanju TEN-E pozitivno ocenila projekt GreenSwitch, ki je tako vključen v nadaljnji postopek umeščanja na peti seznam projektov skupnega evropskega interesa (PCI) s področja pametnih omrežij. V konzorciju podjetij iz Slovenije (ELES, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, GEN-I), Avstrije (KNG-Kärnten Netz GmbH) in Hrvaške (Hrvatski operator prijenosnog sustava, HEP Operator distribucijskog sustava, Hrvatska elektroprivreda), ki ga koordiniramo v družbi ELES, želimo s projektom optimizirati uporabo obstoječe elektroenergetske infrastrukture in omogočiti vključevanje novih tehnologij in naprednih funkcionalnosti v prenosna in distribucijska omrežja v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Izzive, povezane z vključevanjem vedno večje količine nepredvidljivih obnovljivih virov energije, bo lažje in ekonomsko učinkoviteje reševati s povezovanjem. Razglasitev končnega petega seznama projektov skupnega interesa se pričakuje novembra 2021.

ELES, d.o.o.
www.eles.si