Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir organskih snovi in sedimentov v vodna telesa. Pri LIMNOS smo v sodelovanju s partnerji razvili sonaravno rešitev, t. i. grajene ekosistemi, ki temeljijo na posnemanju samočistilne sposobnosti narave in opravljajo predvsem čistilno funkcijo na način, da zmanjšujejo obremenitve odtoka iz kmetijstva. Zelo pomemben del grajenega ekosistema so rastline, ki pripomorejo k učinkovitejšemu razbremenjevanju odcedne vode. Ob kombinaciji korenin rastlin, na njih naseljenih bakterijah in pretoku vode se ustvarijo pogoji za učinkoviti potek procesov razgradnje oziroma t. i. samočistilnih procesov. Grajeni ekosistemi so umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih po Sloveniji (Trzin, Raka, Tešanovci, Ponikva in Dragatuš). Do zdaj se je izkazalo, da so grajeni ekosistemi posebej učinkoviti za odstranjevanje organskih snovi in trdih delcev (parametri KPK, N-NH₄+ in TSS). GREKO je projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) »Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oziroma zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)« in se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

PRP EU SLO barvni scaled 1

LIMNOS d.o.o.

www.limnos.si