ZRS Bistra Ptuj108Posvet v Moravskih ToplicahV Sloveniji se je okoljski odtis na prebivalca povečal od 2,5 Gha, kar je povprečna slovenska kapaciteta Zemlje, na 5,8 Gha. Torej rabimo v Sloveniji kar 2,3-krat naravnih dobrin več, kot nam narava omogoča. Okoljski odtis Slovenije se je povečal od osamosvojitve do danes za skoraj 50 % – postali smo tipična potrošniška družba. Družbeni razvoj je bil usmerjen napačno, kar se danes odraža v gospodarstvu, zdravstvu, šolstvu in kulturi. Planetarne meje so presežene. Čas je, da ukrepamo. V ta namen je bil organiziran 2-dnevni strokovni posvet v Moravskih Toplicah, ki je obravnaval novi družbeni model krožnega gospodarstva in kakovost zraka v Sloveniji. Zaključki posvetovanja, kot koristna podlaga za oblikovanje potrebnih ukrepov na obeh področjih, so objavljeni na spletni strani posveta: www.gospodarnoinodgovorno.si. Posvet so organizirali: Zveza ekoloških gibanj Slovenije, ZRS Bistra Ptuj, Ministrstvo za okolje in prostor, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor.
Pripravila: dr. Klavdija Rižnar

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si