V podjetju GoOpti, s katerim je v zadnjih desetih letih do letališč potovalo več kot 2 milijona potnikov, bomo svoje znanje in strokovnost uporabili pri zagotavljanju udobnih, varnih in okolju prijaznih prevozov za zaposlene ter dnevne in občasne potnike v Ljubljani. Trenutno pripravljamo začetno integracijo rešitev trajnostne mobilnosti, ki naj bi v bližnji prihodnosti nadomestile osebna vozila ali v nekaterih primerih tudi tradicionalne oblike javnega potniškega prometa. Čeprav so te spremembe v številnih državah, kjer lastništvo avtomobila za veliko ljudi ni pomembno, že del vsakdana, v Sloveniji še vedno v povprečju uporabljamo osebni avtomobil v 87,6 %, kar je celo 20 % več od povprečja EU. »Spremembe v cestnem prometu so nujne za doseganje podnebnih ciljev EU, kakovostne storitve deljene mobilnosti pa imajo ključno vlogo pri spreminjanju navad ljudi,« pojasnjuje direktor podjetja Marko Guček. Doslej smo z našimi storitvami okolju prihranili več kot 22.000 ton CO2, naše povprečne emisije na potniški kilometer znašajo 28 g, kar je manj od povprečja večine javnih prevozov, 76 % naših potnikov pa bi sicer potovalo z avtomobilom.

GoOpti d.o.o.
www.goopti.com