GIZ-DZPAvditorij posveta o zemeljskem plinuKonec lanskega leta je Ministrstvo za infrastrukturo v javno razpravo podalo osnutek Energetskega koncepta Slovenije (EKS), s katerim želi država začrtati nadaljnjo pot razvoja slovenskega energetskega sektorja. V javno razpravo se je aktivno vključilo tudi Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) in 11. decembra 2015 skupaj z največjim energetskim portalom v regiji energetika.net organiziralo strokovni posvet z naslovom »Zemeljski plin – varna naložba v prihodnost«. Na njem so sodelovali predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in priznani slovenski energetski strokovnjaki, ki so prišli do zaključkov, da je potrebno zemeljskemu plinu v EKS nameniti vidnejšo vlogo. Pozitivni finančni in okoljski učinki uporabe zemeljskega plina namreč sledijo ambicioznim ciljem države – boj proti podnebnim spremembam z zmanjševanjem izpustov CO2, zanesljiv dostop do energije in konkurenčna oskrba z energijo. Udeleženci so izpostavili tudi vedno večjo uporabo zemeljskega plina v prometu. GIZ DZP je oblikoval zaključke in jih posredoval Ministrstvu za infrastrukturo. Zaključki so: večja vloga zemeljskega plina pri zasledovanju okoljskih ciljev Slovenije in EU, dodatne koncesije za distribucijo zemeljskega plina, večja pozornost umeščanju plinovodnega omrežja v državne prostorske načrte in umestitev zemeljskega plina med strateške energente na področju transporta.

GIZ DZP, d.z.p.
www.giz-dzp.si