GIZ-DZP-Slika-1Srečanja so se udeležili operaterji omrežja, projektanti in izvajalci notranje plinske napeljave, energetski svetovalci in vzdrževalci poslovnih ter stanovanjskih objektov.V oktobru je Gos­po­darsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina – GIZ DZP organiziralo brezplačno delavnico »Plinske toplotne črpalke«. Več kot 90 udeležencev se je seznanilo s tehnologijo delovanja in ekonomskim ter okoljskim potencialom plinskih toplotnih črpalk (PTČ). Kot je uvodoma izpostavil mag. Urban Odar so PTČ primer visoko učinkovite nizko ogljične tehnologije, ki za celostno energetsko oskrbo izkoristijo potenciale obnovljivih virov (zraka) in okolju prijaznega zemeljskega plina. Dr. Janko Remec, Fakulteta za strojništvo, je med prednostmi plinskih toplotnih črpalk izpostavil manjšo odvisnost od zunanjega vira in učinkovito delovanje pri nižjih zunanjih temperaturah. Gregor Debevec, Valmor d.o.o., je dodal, da so se že delujoče PTČ izkazale kot učinkovite tudi pri zimskih temperaturah do -21°C. PTČ so prav tako majhni porabniki električne energije in ne povzročajo hrupa. Mitja Janež, Vaillant d.o.o., je na dogodku predstavil inovativno plin-zeolit toplotno črpalko zeoTHERM, ki je primerna za energetsko oskrbo v stanovanjskih hišah.

GIZ DZP, g.i.z.
www.giz-dzp.si