Za večjo okoljsko osveščenost
Za večjo okoljsko osveščenost

Dijaki Gimnazije Vič so se v tem šolskem letu lotili dveh zelo zahtevnih okoljskih projektov, s katerima želijo soustvarjati rešitve na področju ravnanja z odpadno embalažo. V sodelovanju z družbo za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh bodo izdelali mobilno aplikacijo za večjo ozaveščenost prebivalstva glede pravilnega ločevanja odpadne embalaže in ostalih gospodinjskih odpadkov. Aplikacija, ki bo enostavna in prijazna uporabniku, bo pomagala pri odločitvi, kaj določen odpadek je in kam sodi. Drugi projekt obsega iskanje primerne tehnične in oblikovne rešitve za plastenko iz enotnih materialov, ki bo hkrati tudi zanimiva, privlačna in kupcem pravilno predstavljena. Upoštevati mora nove smernice uporabe plastike kot embalažnega materiala na ravni Evropske unije. Na primeru plastenk to pomeni, da bodo morali biti v prihodnje pokrovčki iz čim bolj enakega materiala kot sama plastenka, hkrati pa bodo morali biti pritrjeni na plastenko.

Interseroh d.o.o.
www.interseroh.si