Na trasi drugega tira, ki poteka med karbonskimi formacijami slovenskega Krasa in flišnimi formacijami slovenske Istre, se pri gradnji dveh predorov – T1 (Lokev) in T2 (Beka) izvajajo geofizikalne raziskave. Na teh mestih se pričakuje odkritje približno 100 kraških pojavov. Namen geofizikalnih raziskav je zaznati morebitni kraški pojav na trasi gradbenih del, preden do njega pridemo z izkopom. Tovrstne raziskave zagotavljajo varnost tako med samo gradnjo kot tudi v fazi obratovanja. Z raziskavami se določi geometrija kraških pojavov, njihova lega glede na predor, ugotovi se potencialna vodonosnost ter ostale značilnosti, ki nato omogočijo ustrezno načrtovanje oziroma sanacijo kraškega pojava, da le-ta ne bo ogrožal uporabnosti ali stabilnosti predora na kratki in dolgi rok. Za geofizikalne raziskave se uporablja georadar, ki za ugotavljanje sestave hribine uporablja radijske valove. Anomalije v zgradbi hribine, ki lahko predstavljajo tudi potencialni kraški pojav, se zaznajo z radarskimi pulzi, ki se ob prehodu ovire z drugačnimi električnimi lastnostmi odbijejo in vrnejo k sprejemni anteni. Geofizik, ki izvaja meritve, pripravi poročilo meritev in z interpretacijo rezultatov določi stopnjo zakraselosti. Vsak odkrit kraški pojav si nato ogleda krasoslovec, ki poda strokovno mnenje o pomembnosti odkritega kraškega pojava ter določi način njegove sanacije.

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
www.drugitir.si