Generali EOL153

Družba Generali se je priključila pobudi vodilnih evropskih podjetij in vlagateljev, ki voditelje in vlade držav EU poziva k zmanjšanju domačih izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 % do 2030 glede na ravni iz leta 1990, s čimer se povečuje dosedanji predvideni cilj 40 %. Sodelovanje Generalija v pobudi je skladno z našo zavezo, da trajnost vključimo v vse segmente svojega poslovanja. Smo med glavnimi pobudniki prizadevanj za doseganje ciljev Agende 2030 s sprejetjem strategije, ki temelji na prednostnih nalogah, kot so financiranje prehoda v trajnostno družbo z zelenimi in trajnostnimi naložbami, zmanjšanje ogljičnega odtisa naložbenega portfelja Skupine in podpora strankam pri prehodu na zeleno gospodarstvo, dialog in sodelovanje deležnikov, pripravljavcev predpisov, nevladnih organizacij in podjetij v »pravičnem prehodu« (Just transition), ki združuje strategije razogljičenja in socialnih zaščitnih ukrepov. V letu 2019 smo bili tudi prva zavarovalnica v Evropi, ki je izdala podrejene zelene obveznice (v vrednosti 750 milijonov evrov). Aktivno sodelujemo v različnih delovnih skupinah za spodbujanje zelenega financiranja, kot je na primer zveza za ogljično nevtralne naložbene portfelje Net-Zero Asset Owner Alliance, ki jo sestavlja skupina 29 pokojninskih skladov in zavarovalnic z naložbenim portfeljem v vrednosti približno 5 trilijonov dolarjev. Pridružili smo se Evropski zvezi za zeleno obnovo (European Green Recovery Alliance) in se odločili nameniti skoraj 1 milijardo evrov v trajnostno gospodarstvo.

Generali zavarovalnica d.d. Ljubljana
www.generali.si