GBC Slovenija EOL 131Pri Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo – GBC Slovenia (Green Building Council Slovenia) smo na srečanju z najvišjimi predstavniki Eko sklada v juliju obravnavali tematiko dodeljevanja subvencij in kreditov za okoljske naložbe. Razpisni pogoji Eko sklada so v določenih primerih nekoliko preohlapni in ne zajemajo kakovostnih parametrov za trajnostno gradnjo, kar s pridom izkoriščajo določeni ponudniki na trgu, ki za svoje izdelke ne pridobijo ustreznih certifikatov ali pa ti ne zadoščajo tehničnim zahtevam in predpisom, ki jih predpisuje slovenska zakonodaja. V GBC Slovenia smo mnenja, da bi morali te kriterije vključiti v razpise Eko sklada ter tako dvigniti razpisne pogoje na višjo raven. Obenem pa pri projektih, ki se financirajo iz javnega sklada, ustrezno okrepiti tudi nadzor. Na srečanju smo se dotaknili razpisnih pogojev, ki bi morali bolj jasno opredeljevati in izpostavljati trajnostne kriterije pri gradnji ali sanaciji stavb. Ti so tesno povezani s podaljševanjem življenjske dobe vgrajenih elementov. Zavzemamo se tudi za spremembo določenih meril in tehničnih pogojev, ki bi uporabnikom zagotovili trajnejšo in učinkovitejšo sanacijo objektov na osnovi standardov, ki jih upošteva tudi Evropa. Pri trajnostnih obnovah bi za pridobitev subvencije preko Eko sklada podprli obvezno izdelavo projektov ter preverjanje kakovosti izvedenih del s strani neodvisnih nadzornikov in sistem certificiranja javnih zgradb po standardih, ki so v svetu že uveljavljeni. Predstavnike Eko sklada smo povabili na 3. trajnostno konferenco, ki bo 27. septembra 2018 na Brdu pri Kranju.
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenia
www.gbc-slovenia.si