Kmetijski institut Slovenije Excalibur Official Logo

Mednarodni raziskovalni projekt Excalibur je financiran s strani Obzorja 2020 in združuje 16 evropskih držav v skupni misiji – v sodobno kmetijstvo želimo vpeljati nove tehnologije, ki bi povečale izkoristek naravnega potenciala talne biodiverzitete. Razvili bomo nova biološka sredstva za pridelavo jagod, paradižnika in jabolk, njihove sinergijske vplive na biodiverziteto tal in rastlin pa bomo ocenili s pomočjo poskusov po vsej Evropi. Pridobljene ugotovitve bodo neposredno prenesene do končnih uporabnikov, to je pridelovalcev. Izdelane bodo smernice za doseganje dobre kmetijske prakse za višjo kakovost pridelkov ter izboljšanje učinkovitosti pridelave. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije projektne aktivnosti, ki se izvajajo v Sloveniji, vodi dr. Jaka Razinger, projekt Excalibur H2020 lahko spremljate tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in na spletni strani projekta www.excaliburproject.eu.
Kmetijski inštitut Slovenije