Mestna obcina Ljubljana foto Nik Rovan142

V Mestni občini Ljubljana (MOL) že 18. leto zapored sodelujemo v največji mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti, Evropskem tednu mobilnosti (ETM). Tudi letos smo se z različnimi dogodki od 16. do 22. septembra 2019 posvetili predvsem promociji hoje – saj je letošnji slogan »Gremo peš!« –, pa tudi nadaljnjemu izboljševanju razmer za kolesarjenje in javni prevoz ter druge trajnostno naravnane oblike mobilnosti. Pri tem se oddelkom in službam Mestne uprave ter javnim podjetjem in zavodom MOL pridružujejo številne druge organizacije. Predvsem se aktivno vključujejo ljubljanski vrtci in osnovne šole. Skupaj smo pripravili številne dejavnosti s poudarkom na hoji, ki je najbolj naraven, najbolj zdrav in vedno znova presenetljivo sproščujoč način mobilnosti. Na to prevečkrat pozabljamo in tudi za kratke razdalje po nepotrebnem uporabljamo avtomobil. Z upoštevanjem slogana »Gremo peš!« želimo to spremeniti in opozoriti, da je velika težava sodobne družbe pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki meri spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si