Eurofins Erico EOL 124 125Laboratorij Eurofins ERICoOdkar je ERICo prišel pod okrilje Eurofinsa in postal del njegove svetovne laboratorijske mreže, na svojem sedežu v Velenju ponuja zelo širok spekter laboratorijskih storitev. Mednarodna korporacija Eurofins ima namreč na voljo kar 130.000 analitskih metod. Preko načela One-Stop-Shop lahko zainteresirani v Sloveniji do njihove celotne ponudbe dostopajo preko Eurofins ERICo, kjer uredimo vse potrebno, da stranka zanesljive rezultate dobi v kar najkrajšem možnem času in ima za vse samo eno kontaktno osebo. Eurofins je ena največjih skupin neodvisnih laboratorijev na svetu. Njihova ponudba poleg okoljskih testiranj obsega še testiranja hrane, krme in kozmetike, farmacevtska in biološka testiranja ter klinično diagnostiko, preskušanje raznih produktov in industrijskih materialov ter forenzične preiskave. V času od pripojitve smo na Eurofins ERICo že pridobili nekaj naročil za testiranje materialov s strani avtomobilske industrije in prva povpraševanja po testiranju gradbenih materialov.

Eurofins ERICo d.o.o.
www.erico.si