ERICo 114_115Okoljski monitoringiERICo dve desetletji in pol opravlja okoljske monitoringe na področju zraka, voda, tal in drugih sestavin okolja za naročnike iz industrije, komunalnih podjetij, ustanov, organizacij in za posameznike. Usposobljeni strokovnjaki so zadolženi za spremljanje novosti na njihovih področjih in skrbijo za sprotno posodabljanje sistemov vzorčenja, analitskih metod ter opreme, kar je osnova za vzdrževanje pooblastil. ERICo poleg izvajanja meritev pomaga tudi pri izboljšavah za zniževanje emisij in s tem tudi stroškov. Jeseni je ERICo s strani Agencije RS za okolje Ministrstva RS za okolje pridobil šestletno podaljšanje pooblastil za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda ter za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja za delce PM10. Tako ostaja med vodilnimi ponudniki obratovalnih monitoringov, z bogatimi izkušnjami na področju najboljših razpoložljivih tehnologij, dobrega poznavanja nosilnosti okolja in okoljske zakonodaje.

ERICo d.o.o.
www.erico.si