EricoFotografija srne v avtocestnem podhodu s senzorsko kamero.Inštitut ERICo Velenje ima v slovenskem in mednarodnem prostoru zelo aktivno vlogo na področju pridobivanja znanj o ekologiji prostoživečih živali in upravljanja s populacijami divjadi. Rezultati raziskav imajo uporabno vrednost le, če so preneseni h končnim uporabnikom. Zaradi tega v Velenju vse od leta 2007 vsako leto organiziramo mednarodni kongres oziroma posvetovanje o upravljanju z divjadjo. Po lanskoletnemu 10. Svetovnem kongresu o divjem prašiču smo letos med 5. in 7. novembrom v sodelovanju s partnerji iz Slovenije, Srbije in Makedonije organizirali 4. Mednarodni kongresu o lovstvu in upravljanju z divjadjo. Na njem je 122 avtorjev iz 15-ih držav predstavilo 46 prispevkov, ki bodo pomembno prispevali k še boljšemu upravljanju s populacijami v prihodnje. Več informacij o dogodku je objavljenih na spletni strani http://www.huntsymposium.com/.

ERICo d.o.o.
www.erico.si