Picture EPCEnergetsko pogodbeništvoUrbana naselja se danes soočajo z izzivom, kako urediti javno razsvetljavo, ki bo zadostila načelom prometne in osebne varnosti, energetske učinkovitosti, kulturne dediščine, varovanja okolja in hkrati temeljila na novih tehnologijah nadzora ter doprinesla k lepši celostni podobi naselij in mest. Kakovostna in varčna javna razsvetljava je med pomembnimi cilji, ki jim poskušajo slediti v svojih energetskih načrtih tudi občine v Podravju. Pri tem jim pomagamo v Energetski agenciji za Podravje. Občinam nudimo strokovno svetovanje in pomoč na področju obnove javne razsvetljave in pri pridobivanju finančnih sredstev za investicije v energetsko učinkovito javno razsvetljavo. Skupaj z njimi skušamo znižati porabo in stroške za energijo. Veliko izkušenj imamo tudi na področju izvajanja energetskega pogodbeništva. V letu 2014 smo zaradi tega pristopili k evropskemu projektu »Streetlight-EPC«. Namen projekta je prav spodbujanje uporabe energetskega pogodbeništva (EPC) pri obnovi javne razsvetljave. Energap v okviru tega projekta zagotavlja celovito podporo občinam in malim ter srednje velikim podjetjem kot potencialnim ponudnikom energetskih storitev (ESCOs). Energetsko pogodbeništvo lahko zagotovi velike prihranke energije na osnovi poplačila investicij v energetsko učinkovitost neposredno iz prihranjenih stroškov za energijo.

Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

Energap logotip CMYK

 

iee-horizontal en2