ENIS109Družba Enekom je v letu 2016 začela z vzpostavljanjem prenovljenega energetskega nadzorno-informacijskega sistema ENIS, ki predstavlja informacijsko podporo najboljšim razpoložljivim tehnikam s področja sistemov upravljanja z energijo. Sistem ENIS postavlja nove standarde energetskega managementa v slovenskem prostoru in širše. Enekom je že leta 2000 kot prvi v Sloveniji začel z vzpostavljanjem energetskih informacijskih sistemov ciljnega spremljanja rabe energije CSRE. Registrirana blagovna znamka CSRE se je uveljavila v tolikšni meri, da predstavlja sinonim za učinkovite energetske informacijske sisteme. Sistem ENIS, ki vključuje nadgrajeni sistem CSRE, omogoča strokovnim skupinam organizacij planiranje povečevanja energetske učinkovitosti in s tem nižanje stroškov z optimalnim energetskim investiranjem. Neposredno po fazi razvoja so prenovljeni sistem ENIS uvedle oziroma uvajajo družbe, ki imajo večdesetletno zgodovino energetskega managementa: Impol, Livar, Krka (področje energetskega nadzornega sistema ENS), Melamin in Unior.

Enekom, d.o.o.
www.enekom.si