Kemis-Emil Nanut_prejel_priznanje_za_odličnostV Kemisu imamo pridobljene standarde ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 in celovito okoljevarstveno dovoljenje (IPPC dovoljenje). Za enkraten prispevek v zadnjih treh letih je za zgledno vodenje podjetja in skupine Kemis ter za uspešno uporabo sistemov vodenja direktor Kemisa Emil Nanut prejel priznanje Slovenskega združenja za kakovost in odličnost. Priznanje je plod njegovih večletnih praktičnih izkušenj na področju varovanja okolja, s katerim se ukvarja že vse od začetka svoje poklicne poti. Celovito poznavanje sistemov vodenja mu omogoča optimalen način poslovanja in organizacije predvsem z vidika nenehnega izboljševanja. Je pravi ambasador uporabe sistemov vodenja.

Kemis d.o.o.
www.kemis.si