Medium-EMASPotrdilo o registraciji v sistemu EmasV sredini novembra smo v podjetju Medium dobili odločbo o podaljšanju registracije v sistem EMAS. Kot peta organizacija v Sloveniji smo prvo registracijo pridobili januarja 2011. Od takrat smo sistem ravnanja z okoljem nadgradili, kar je naš cilj tudi v prihodnje. Poleg registracije v sistem EMAS imamo tudi okoljski certifikat ISO 14001. Vsako leto naše delovanje preverja zunanji preveritelj, kar zagotavlja verodostojnost našim navedbam. Glavna dejavnost našega podjetja je tisk in spremljajoče aktivnosti. Zelene vidike obeh certifikatov vnašamo v naše celotno delovanje – načrtovanje, proizvodnjo, administracijo, kar v praksi pomeni, da uporabljamo recikliran papir, papir s FSC oziroma PEFC certifikatom in papir evropskega porekla (to pomeni precej manjši ogljični odtis, ki ga povzroča transport, kot pa papir z drugih kontinentov) ter okolju prijaznejše barve idr. Skrbno ločujemo odpadke in stremimo k zmanjševanju nastajanja odpadkov. Redno spremljamo porabo energentov in v primeru večjih odstopanj poiščemo vzroke za nje. Zaposlene spodbujamo k varčnemu delovanju tudi v domačem okolju (vožnja s kolesom, peš po opravkih, trajnostne rekreativne dejavnosti) in jih stalno izobražujemo ter usposabljamo.

Medium d.o.o.
www.medium.si