MediumMediumV podjetju Medium se lahko ponašamo z nazivom edine tiskarne v Sloveniji, ki je pridobila okoljska certifikata ISO 14001 in EMAS. Poleg naše glavne dejavnosti tiska se ukvarjamo z oblikovanjem, grafično pripravo, založništvom, izdelavo in prodajo koledarjev in promocijskih izdelkov. Trudimo se, da v vse dejavnosti v čim večji meri vključimo zelene komponente oziroma trajnostno naravnane komponente. Pri tisku uporabljamo okolju prijaznejše materiale (papirji s FSC ali PEFC certifikatom, reciklirani papirji, barve, čistila idr.), strankam svetujemo, kako so njihove tiskovine lahko okolju prijaznejše. Vse se prične že z oblikovanjem, izbiro formata, vrsto papirja, nanosi barv in se nadaljuje s tiskom in dodelavo. Okoljski certifikat ISO 14001 smo pridobili v letu 2010, potrdilo o registraciji v sistem EMAS pa januarja 2011 in to lani uspešno podaljšali do januarja 2017. Nekatere izmed zahtev, ki nadgrajujejo shemo EMAS v primerjavi s certifikatom ISO 14001, so popolno delovanje z okoljsko zakonodajo, stalno izboljševanje okoljske uspešnosti in redno zagotavljanje okoljskih podatkov javnosti – na naši spletni strani lahko preberete naše okoljske izjave.

Pripravila: Mirjam Fain, skrbnica sistema ravnanja z okoljem

Medium d.o.o.
www.medium.si