store SteelElektrično cestno vozilo DTA za prevoz valjancevNajširša oblika industrijskega razvoja je industrijska proizvodnja, ki je ves čas usmerjena v iskanje tehničnih, tehnoloških, vodstvenihin strokovnih rešitev, ki bodo omogočile izboljšavo procesov proizvodnje, pripomogle k boljšemu izdelku/storitvi in obenem omogočile zniževanje stroškov celotnega procesa proizvodnje. Trajnostni razvoj pomeni zadovoljevanje potreb sedanjosti, ne da bi pri tem ogrozili prihodnje generacije pri njihovem zadovoljevanju potreb. Predstavlja most, ki povezuje ekonomijo, ekologijo in etiko. V podjetju Štore Steel sledimo smernicam trajnostnega razvoja. Iščemo optimalne rešitve pri izrabi naravnih virov v proizvodnji. Znižujemo izpuste toplogrednih plinov v zrak, kar smo pred več kot desetimi leti dosegli z nabavo kombiniranih cestno-železniških vozil, nato z zamenjavo dizel viličarjev z električnimi v primerih, ko je šlo za manjše nosilnosti npr. do 2,5 ton. V maju pa smo nabavili električno cestno vozilo, ki ima nosilnost 50 ton in se uporablja za interni transport v proizvodni logistiki. Na vsako »izmenljivo kaseto« (prototip smo izdelali sami) bo možno naložiti cca. 45 ton valjancev. Proizvajalec DTA iz Španije je vozilo naredil skladno z našimi željami in možnostjo nadgradnje z izvedbo AGV (Automated Guided Vehicle). Dodana vrednost vozila je hidravlična dvižna platforma, ki omogoča mobilno skladiščenje medfaze z izločitvijo nepotrebnih operacij prekladanja, kar prispeva k nadaljnjemu razvoju »vitke logistike«. Z interdisciplinarnim pristopom in vključevanjem Fakultete za logistiko tudi v prihodnje načrtujemo sistematično optimizacijo procesov logistike z avtomatizacijo (avtomatsko regalno skladišče) in posledično učinkoviti povezavi proizvodnih procesov v podjetju Štore Steel.Zapisala: Matej Kač, obratovodja, in dr. Matjaž Štor, vodja logističnih storitev

Štore Steel d.o.o.
www.store-steel.si