Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj, Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj in Gregor Tomše, generalni sekretar Fundacije Vincenca Drakslerja.
Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj, Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj in Gregor Tomše, generalni sekretar Fundacije Vincenca Drakslerja.

Konec junija smo v Komunali Kranj skupaj s partnerji, Fundacijo Vincenca Drakslerja in Mestno občino Kranj simbolično prispevali k večji skrbi za okolje in življenje v njem. S tem izpopolnjujemo poslanstvo in naravnanost trajnostnemu razvoju zavezanega podjetja in lokalne skupnosti. Na kresni dan smo predstavili prvi »žužohotel«, ki so ga izdelali zaposleni Fundacije Vincenca Drakslerja. Hotel za žuželke je skoraj v celoti izdelan iz odpadnih in naravnih materialov. Nov ekosistem, prijazen žuželkam, je umeščen v cvetlični park pred upravno stavbo Komunale Kranj, kjer najdemo rastline, ki bodo skrbele za njihovo prehranjevanje. Želja po ureditvi okolice Komunale Kranj je že nekaj časa čakala na uresničitev, prvi projekti in prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja ter povezanost z lokalno skupnostjo pa so bili pravi povod za uresničitev. Tovrstni projekti so priložnost za izboljšavo okolja in prizadevanja na področju preoblikovanja ciljev za trajnostno naravnane strategije. Postavitev »žužohotela« predstavlja ne samo nov ekosistem za žuželke, temveč je tudi zgleden primer sodelovanja dveh podjetij, ki si skupaj prizadevata za preoblikovanje okolja in prihodnosti na bolje.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
www.komunala-kranj.si