BB-Varstvo-okoljaEkološki pristop k študiju o Varstvu okoljaŽivimo v zanimivi dobi: proizvajamo bistveno več odpadkov, porabimo bistveno več energije kot v preteklosti, hkrati pa si na vsakem koraku prizadevamo za manj škodljivih izpustov, varčujemo z energijo, ločujemo odpadke idr. V zasebni izobraževalni organizaciji B&B v Kranju, kjer med drugim izvajajo visokošolski program Varstvo okolja, se težav sodobne potrošniške družbe močno zavedajo, zato so se odločili za ekološki pristop k študiju, kjer bodo izvedli več aktivnosti, ki bodo zmanjševali stroške šole in vseh ostalih deležnikov: študentov, predavateljev. Poleg tega pa jih redno in sistematično opozarjajo na pomen varovanja okolja pred škodljivimi vplivi. Na vsakem koraku nas spremlja misel: »Manj je več.« Manj vsebine pomeni manj papirja. Zato vabijo študente, da oddajo le dva vezana izvoda diplomske naloge, natisnjena obojestransko. Predavatelje vabijo, naj pripravijo krajša gradiva in naj bo več praktičnega dela. Vse gradivo za študente je dostopno v e-obliki v spletnih učilnicah. Vedno manj vabil in obvestil se pošlje po navadni pošti, vse bolj se uporabljajo drugi mediji.

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
www.bb.si