A1-Slovenija 121Začetki Eko tima v A1 Slovenija segajo v leto 2007. Sodelavce smo povabili, naj se kot prostovoljci vključijo v interni Eko tim ter s svojimi idejami in pobudami ozelenijo procese in delovno okolje. Z majhnimi koraki smo okoljsko zavest trdno zasejali med zaposlene in ji našli pomembno mesto v kulturi podjetja. Eko tim je sestavljen iz članov, ki prihajajo iz različnih oddelkov in imajo različno znanje. Večina jih dela na mestih, kjer s svojim delom posredno ali neposredno vplivajo na okolje. Člani Eko tima organizirajo različne interne okoljske akcije, v katere vključujejo druge zaposlene. Zbirajo odpadni papir, tekstil, telefone in zamaške ter zasajajo zelenje na terasi. Zaposlene Eko tim vabi, da se pridružijo svetovnim akcijam, kot so Dan zemlje, Earth Hour in Teden brez avtomobila. Eko tim vodi in spremlja okoljske programe znotraj Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 in EMAS, kjer A1 Slovenija dosega lepe rezultate. Ogljični odtis je podjetje v nekaj letih zmanjšalo za 35 odstotkov in v letu 2016 energetsko učinkovitost povečalo za 44 odstotkov. Hkrati se povečuje delež porabe električne energije iz obnovljivih virov ter zmanjšujejo količina odpadkov, uporaba papirja in poraba goriva. Eko timovci morajo biti malo posebni, drugačni ter polni idej in pobud. Cilj Eko tima je jasen – prihodnjim generacijam v roke predati svet, na katerega bomo lahko vsi ponosni.

 

A1 Slovenija, d. d.
www.a1.si