Glede na to, da je Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016 Vlada sprejela 14. 5. 2015, bodo višje nepovratne finančne spodbude za naložbe občanov v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah na t. i. degradiranem območju na voljo predvidoma v juniju. Če bi investitorji iz 9 občin: Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, Celje, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik radi pričeli z deli takoj, seveda lahko kandidirajo na javna poziva, objavljena 24. 4. 2015, vendar ne bodo upravičeni do višje nepovratne finančne spodbude. Kasnejše kandidiranje na javni poziv za dodeljevanje višjih nepovratnih finančnih spodbud iz Sklada za podnebne spremembe ne bo možno, če bodo dela že potekala. Pomembno je torej, da se lahko z deli prične šele po oddaji vloge na Eko sklad. Več informacij o vseh odprtih javnih pozivih z dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si