Eko-skladEOL 113Nepovratne finančne spodbude za lastnike stanovanjLastniki stanovanj v starejših večstanovanjskih stavbah lahko od sredine avgusta pridobijo nove nepovratne finančne spodbude za naložbe v različne ukrepe energetske obnove. Do subvencije bodo poleg fizičnih oseb letos prvič upravičene tudi pravne osebe. Od začetka oktobra so s tremi javnimi pozivi nove podpore namenjene tudi občinam in Ministrstvu za obrambo. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, imajo znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam so za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Četrti javni poziv nudi nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj je tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 12,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
www.ekosklad.si