Eko-skladEOL117Eko sklad na sejmu DomEko sklad je v sodelovanju z energetskimi svetovalci, ki delujejo v okviru državnega programa ENSVET, tudi letos sodeloval na sejmu Dom, ki je v marcu potekal v Ljubljani. Obiskovalcem sejma smo nudili informacije o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije ter o aktualnih razpisih s tega področja. Kar 26 energetskih svetovalcev je občanom nudilo tudi individualno svetovanje o primernih ukrepih pri gradnji ali obnovi njihovih stavb ali stanovanj. Poleg kvalitetnih nasvetov so obiskovalci lahko prisluhnili tudi 32 strokovnim predavanjem s področja energetske učinkovitosti in varstva okolja. V kolikor se sejma niste uspeli udeležiti, lahko individualno energetsko svetovanje koristite tudi v lokalnih občinskih pisarnah mreže ENSVET. Svoj termin lahko rezervirate s klicem v izbrano energetsko pisarno, kontaktne številke so objavljene na spletni strani www.ensvet.si, ali pa s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 1669.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si