V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič že od nekdaj na različne načine skrbimo za izobraževanje bodočih uporabnikov trajnic. Saj izbiranje le na osnovi videza in cene sadik velikokrat vodi do popolnega neuspeha. Ponujene sadike trajnic smo v prodajnem prostoru, ki je hkrati razstavna in izobraževalna enota vrtnarije, opremili s slikami in etiketami s strokovnimi imeni ter osnovnimi karakteristikami. A pri velikem številu sort to nikakor ni dovolj za hitro orientacijo niti strokovnjakom in dobrim poznavalcem, kaj šele začetnikom. Zato smo vse sadike razporedili v skupine po rastiščnih zahtevah, po višini in po osnovni uporabnosti, dodatno pa še glede na ožjo botanično sorodnost. Tako imajo svoj prostor tiste, ki zahtevajo senco, kakor tudi tiste, ki zahtevajo močno osončenost. Posebej so tiste, ki uspevajo v vodi ali v močvirjih, in posebej tiste, ki so prilagojene na normalna vrtna tla. Svoj prostor imajo zdravilne trajnice in vse užitne trajnice, vključno z začimbnicami in dišavnicami. Posebej so vse zelo nizke za sončna in sušna rastišča. Svoj prostor so dobile tudi velike skupine različnih trav, sivk, maslenic, ameriških slamnikov, host, praproti in še nekaterih drugih, ki zajemajo večje število vrst in sort.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com