Raziskovalno podjetje Verdantix je v neodvisni raziskavi uvrstilo Schneider Electric med vodilna podjetja na področju IoT platforme za pametne zgradbe 2022. Še posebej dobre ocene je prejel za upravljanje z energijo, poročanje, predvidevanje vzdrževanja in upravljanje maloprodaje. Stavbe prispevajo velik del izpustov CO₂, kar pomeni, da je na tem področju še veliko možnosti za vpeljavo trajnostnih rešitev in s tem zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe. S trajnostnim upravljanjem stavb, kot ga omogoča odprta inovacijska platforma EcoStruxure™ Building, bo doseganje ambicioznih ciljev mnogo enostavneje. Pri oblikovanju novih rešitev smo se pri Schneider Electric povezali tudi z drugimi inovatorji v industriji, vključno s podjetjem Planon, s katerim ustvarjamo naslednjo generacijo rešitev za upravljanje pametnih stavb in rešitve za izboljšanje poslovnih procesov s pomočjo inteligentnih sistemov.

Schneider Electric
www.se.com/si