Komunala Novo mesto EOL 124 125Internetna stran e-simbiozaOdpadki iz enega podjetja so v krožnem gospodarstvu vir za drugo podjetje, vendar do letos v Sloveniji ni bilo enostavnega načina, kako bi lahko podjetja izvedela drug za drugega, si izmenjala odpadne vire, privarčevala in s tem zmanjšala odstotek odloženih odpadkov. Od julija letos pa lahko s pomočjo preprostega spletnega orodja e-Simbioza (http://esimbioza.fis.unm.si) podjetja pregledajo, katere odpadne vire kdo nudi oziroma katere išče in se tako dogovorijo za sodelovanje. Ne samo, da je e-Simbioza danes primer dobre prakse krožnega gospodarstva v Sloveniji, zaživela je s polnim tempom – k sodelovanju je že pritegnila slovenska podjetja, ki uresničujejo sodelovanja. e-Simbioza je rezultat partnerstva Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Komunale Novo mesto d.o.o. in Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Izdelavo so financirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter Evropski socialni sklad Evropske unije v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/2017.
Pripravila: asist. Urška Fric, mag. inž. log., vodja e-Simbioze, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, in Simon Štukelj, vodja sektorja splošna komunala, Komunala Novo mesto d. o. o.

Komunala Novo mesto d.o.o.
www.komunala-nm.si