V družbi Koto smo po mednarodno priznanih merilih družbe Dun & Bradstreet prejeli Platinasto bonitetno odličnost. Takšno odličnost nosijo podjetja, ki imajo najvišjo boniteto odličnosti Zlati AAA kar tri leta zapored. Zlati certifikat bonitetne odličnosti smo prejeli leta 2020 in 2021, Platinasta bonitetna odličnost pa le še utrjuje mesto naše družbe med najbolj zanesljivimi slovenskimi podjetji. V obrazložitvi je namreč navedeno, da podjetje, ki izkazuje platinasto bonitetno odličnost, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. Družba Koto je tako v letu 2022 spadala med zgolj 3,6 % od vseh 234.740 registriranih podjetij v Sloveniji, ki so prejela platinasto bonitetno odličnost.

Koto d.o.o.
www.koto.si