Kozarci Steklarne HrastnikKozarci Steklarne HrastnikZakonodaja zahteva neprestano spremljanje stanja in zamenjave okolju nevarnih snovi z manj nevarnimi. V Steklarni Hrastnik stalno izvajamo nadzor nad okolju malce bolj nevarnimi snovmi tako z notranjo kontrolo kot tudi z neodvisnimi zunanjimi strokovnjaki. K temu smo se zavezali ne samo zaradi zakonodaje, temveč tudi zato, ker želimo kupcem ponuditi najboljše. Že danes jim lahko zato ob nakupu naših izdelkov izdamo potrdilo, da izdelki ne vsebujejo snovi, ki so uvrščene na t. i. seznam SVHC (Substances Of Very High Concern). Že pred nekaj leti smo zamenjali še zadnjo okolju manj prijazno sestavino, ki smo jo včasih uporabljali pri pripravi zmesi za steklo, pa čeprav najti dober nadomestek ni vedno enostavno. Naši končni izdelki morajo kljub spremenjeni recepturi še vedno imeti enake vizualne in funkcionalne lastnosti kot prej. Sestavine z manj nevarnimi lastnostmi pa iščemo tudi v proizvodnji, na primer na področju hladilno mazalnih sredstev. Prav tako uvajamo stalne izboljšave pri zapiranju tokokrogov hladilno mazalnih sredstev. Družbena odgovornost je naša prihodnost. Zavedamo se, da bo v prihodnosti družbeno odgovorno ravnanje bistvenega pomena, če ne celo odločilni faktor pri zagotavljanju uspešnosti podjetja. Družbeno odgovorna ravnanja za nas niso le »strošek«, temveč investicija in potreben pogoj za uspešen jutri.

Steklarna Hrastnik, d. d.
www.steklarna-hrastnik.si