V družbi Koto smo ponovno uspešno opravili presojo sistema SMETA (ang. Sedex Membership Ethical Trade Audit). Postopek presoje po mednarodnih standardih, pri katerih ocenjujejo področje pravic zaposlenih, varnosti in zdravja pri delu, poslovne etike ter skrbi za varovanje okolja, je vključeval tudi razgovore z naključno izbranimi zaposlenimi. Presojevalka je kot primer dobre prakse navedla izboljšave na področju delovnih in plačnih pogojev. Uspešno izvedena presoja je le še dodatno potrdila, da v družbi poslujemo v skladu z najvišjimi zahtevami, ki veljajo za družbeno odgovorna podjetja. Okoljska odgovornost, strokovnost ter pripadnost naših zaposlenih so namreč del našega poslanstva, s katerim zagotavljamo uspešno poslovanje in uresničevanje vizije podjetja za čisto in varno prihodnost.

Koto d.o.o.
www.koto.si