V družbi KOTO letno proizvedemo od 1,8 do 2 milijona kubičnih metrov bioplina z vsebnostjo 60-65 % metana. Pomemben projekt, ki ga izvajamo, je projekt proizvodnje biometana. Biometan bi lahko tako zagotovili ne le za industrijo, temveč tudi za lokalna gospodinjstva ali za transport, saj se lahko biometan iz omrežja koristi na enak način kot zemeljski plin. Projekt proizvodnje biometana v družbi KOTO je vodja razvojno projektne pisarne dr. Lea Lavrič predstavila tudi na Letni regionalni konferenci Eurogas, ki je potekala pod naslovom »Slovenija: Zagotavljanje oskrbe z zemeljskim plinom in razogljičenje«. Na konferenci s 120 udeleženci je bil govor o trenutnem stanju slovenskega plinskega trga. Izpostavili so tudi močno povezavo med razogljičenjem in varnostjo oskrbe v regiji, s posebnim poudarkom na potencialu regije za plinske obnovljive vire in nizkoogljična goriva.

KOTO d.o.o.
www.koto.si