BTC110Družba BTC prejela certifikatDružba BTC je prva v Sloveniji prejemnica certifikata ISO 55001:2014 – za sistem upravljanja s premoženjem. Tega je po uspešno opravljeni presoji poslovne enote BTC PROP podelil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ), in sicer za kakovostno upravljanje nepremičnin in premoženja poslovnih partnerjev. Družba BTC je ena prvih s tem certifikatom tudi v mednarodnem združenju certifikacijskih organov za ocenjevanje sistemov vodenja IQNet. Poslovna enota BTC PROP, ki deluje pod okriljem družbe BTC, uspešno trži znanje in rešitve za premagovanje izzivov lastnikov nepremičnin, in sicer v okviru treh ključnih segmentov: upravljanje nepremičnin, upravljanje premoženja in priprava prilagojenih rešitev za poslovne partnerje. Družba BTC tako upravlja lastne nepremičnine in nepremičnine drugih lastnikov. Skupna izmera vseh nepremičnin v upravljanju znaša več kot milijon kvadratnih metrov. Več na www.misijazeleno.si.

BTC d.d.
www.btc.si