BTCDolgoletna prizadevanja družbe BTC na področju trajnostnega razvoja so letos prinesla dve priznanji v strokovni javnosti. Družba BTC je oktobra na Mednarodnem sejmu turizma v Novem sadu v Srbiji prejela nagrado »Turistična prizma 2013« za prispevek k razvoju turizma. BTC Logistični center pa je septembra prejel priznanje »Zelena logistika 2013« s strani Slovenskega logističnega združenja in Planeta GV. Turistična prizma je rezultat uspešnega sožitja BTC City-ja z mestom Ljubljana in sodelovanja pri oblikovanju sodobne urbane podobe slovenske metropole ter zasledovanja smernic trajnostnega razvoja. V BTC-ju svoje trajnostne usmeritve izkazujejo skozi številne aktivnosti, združene pod strateškim projektom »Misija:zeleno«. Priznanje Zelena logistika pa je potrditev, da družba BTC pri izvajanju logističnih dejavnosti zasleduje okoljevarstvene cilje. To jim omogoča sistem, ki vodi k stalnemu zniževanju porabe energentov, izpustov in krepitvi ostalih elementov trajnostnega razvoja, hkrati pa k takšnemu ravnanju spodbuja poslovne partnerje. Poleg standardov ISO 9001 in 14001 je BTC Logistični center pridobil tudi energetski ISO standard 50001.

BTC d.d.
www.eko-btc.si