V Luki Koper bomo zgradili drugo največjo sončno elektrarno v Sloveniji s skupno predvideno močjo 3 megavate, za projekt pa pridobili 1,2 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Namestili jo bomo na streho bodočega skladišča 54 na Terminalu za generalne tovore na drugem pomolu. Novo skladišče bo predvidoma zgrajeno do konca leta 2024. Sodobni objekt, namenjen skladiščenju jeklenih kolutov, bo opremljen z avtomatsko vodenimi mostnimi dvigali, visoko nosilnostjo tal in bo ustrezno informacijsko podprt. Luka Koper je sicer skupaj z Mestno občino Koper in norveškim partnerjem Greenstat projekt izgradnje sončnih elektrarn (projekt SOPOREM) uspešno prijavila na javni razpis. Družba bo v sklopu projekta, ki bo sofinanciran iz Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in pripadajoče slovenske udeležbe, tako prejela več kot milijon evrov nepovratnih sredstev. Z izgradnjo take sončne elektrarne bomo zagotovili višjo energetsko samozadostnost pristanišča, manjšo odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu, hkrati pa pripomogli k povečanju izkoriščenosti sončne energije v naši regiji. V koprskem pristanišču do leta 2025 načrtujemo izgradnjo fotonapetostnih elektrarn, ki bodo zmogle 6 megavatov moči, s katerimi bomo lahko pokrili 20 % lastne letne porabe električne energije. Do leta 2030 bomo moč še povečali, in sicer na 10 megavatov, kar bo predstavljalo že več kot 30 % skupne letne porabe električne energije.

Luka Koper d.d.
www.luka-kp.si