Pri Donatu že od leta 2021 svoj celotni asortiman izdelkov polnimo v plastenke iz 100 % reciklirane plastike. Blagovna znamka Donat se je v okviru dolgoročne zavezanosti k trajnostnemu razvoju uspešno vključila v sistem krožnega gospodarstva z uporabo plastenk, ki so v celoti izdelane iz recikliranega materiala. Plastenke, narejene iz 100-% recikliranega polietilen tereftalata (rPET), so v skladu z opravljeno analizo LCA najmanj obremenjujoče za okolje. Z uvedbo 100-% rPET smo v letu 2022 novo življenje dali kar 993,08 tonam že uporabljenih plastenk in ustvarili 1.964,33 ton manj CO₂ emisij, kot če bi uporabljali »virgin« plastiko. Tudi transportna folija, ki jo uporabljamo pri Donatu, je izdelana iz 50 % reciklirane plastike, kar je največ kar trenutna tehnologija dobaviteljev folij omogoča. Z uporabo reciklirane plastike v transportnih folijah smo v letu 2022 ponovno uporabili kar 31.209 kilogramov odpadne plastike. Poleg uporabe recikliranih materialov pa pozornost posvečamo tudi zmanjševanju količine plastike v samem pakiranju. Že leta 2021 smo za 12 % zmanjšali velikost etikete na litrski plastenki, v letu 2022 pa smo za 12 % zmanjšali tudi težo zamaška.

Atlantic Droga Kolinska d.o.o. – Donat
www.donat.com