BB---Denis-Oblak EOL_118Raziskava študenta B&B Visoke šole za trajnostni razvoj Kranj Denisa Oblaka je pokazala zanimive rezultate, povezane z ločevanjem odpadkov v domačem in delovnem okolju. V anketi sta sodelovala 102 anketiranca, med katerimi je bilo 4 % več moških kot žensk. Po starosti je prevladovala struktura od 21 do 40 let (79 %), sledila je starost od 41 do 60 let (18 %), ostali delež pa so predstavljale osebe, stare do 20 let. Po izobrazbi so prevladovali anketiranci s srednjo šolo (60 %), nato tisti z več kot srednjo šolo (38 %), ostali del je predstavljal osebe z manj kot srednjo šolo (2 %). Med drugim nas je zanimalo, kolikšna je razlika pri pozornosti, ko gre za povzročanje odpadkov, med domačim gospodinjstvom in delovnim okoljem, pri čemer je bila razlika med vsemi vprašanji najvišja. V domačem gospodinjstvu je 81 % oseb pozornih na to, ali povzročajo odpadke, medtem ko na delovnem mestu na to pazi le 68 % vprašanih. 32 % anketirancev na delovnem mestu ni pozornih na to, koliko odpadkov povzročijo. Rezultat je še pokazal, da v domačem gospodinjstvu 70 % anketirancev ločuje odpadke iz lastnih interesov, medtem ko na delovnem mestu le 57 % vprašanih. Da upoštevajo pravila na delovnem mestu, je odgovorilo 11 % anketirancev. Stanje na delovnem mestu je bilo v večini pogledov slabše, torej je smiselno, da podjetja za svoje zaposlene pripravijo razne programe ali delavnice, da bi se to izboljšalo. Boljša seznanjenost z odpadki pripomore k zmanjševanju nastanka odpadkov in poveča motivacijo za ločevanje, kar podjetju prinese tudi zmanjšanje stroškov.

Zapisal: Denis Oblak

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
www.bb.si