V Sloveniji se vzpostavlja prvi demonstracijski center krožnega gospodarstva studioKroG, ki bo postavljen kot mobilni in modularni studio po principu ponovne uporabe, industrijske simbioze in eko-dizajna odpadkov z namenom povečanja razumevanja delovanja krožnega gospodarstva. V ta namen se je slovenska delegacija (GZS, MOP, ZAPS, UM – FG, predstavniki občin in malih gradbenih podjetij ter projektni partnerji studioKroG) udeležila študijske poti na Norveško z namenom ogleda in spoznavanja praktičnih primerov aktivacije skupnosti za uveljavljanje načel krožnega gospodarstva, primere sodelovanja centrov ponovne uporabe z lokalnimi oblastmi in prestižne postavitve mobilnih objektov iz (rabljenih) ladijskih kontejnerjev v turistične in izobraževalne namene (Fretex, Vollbekk Fabrikker, Gokstad Akademie, Nature Compact Living, Release, mestna občina Sandefjord idr.) s ciljem nadgradnje obstoječih praks krožnega gospodarstva v Sloveniji. Projekt »Studio Krožnega gospodarstva – studioKroG« sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Več informacij na: www.bistra.si/studiokrog, www.norwaygrants.si, www.eeagrants.org.

Norway grants Black@4x 913x1024 1

SVRSREKP

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si