V Mestni občini Velenje se zavedamo, da trajnostnega turizma na moremo razvijati brez ozaveščenih in trajnostno naravnanih deležnikov, zato smo v oktobru zanje pripravili delavnico s konkretnimi predlogi za okolju prijazno delovanje v turizmu na področju nastanitev, gostinske panoge, organizacije prireditev, lokalnega turističnega vodenja, dejavnosti turističnih društev, dejavnosti muzejev in ostalih s turizmom povezanih dejavnosti. Petra Čad iz Goodplace je zbranim predstavila Zeleno shemo slovenskega turizma in trajnostne znake. Boštjan Krajnc iz Kssene Velenje je predstavil številne ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti. Nataša Uranjek iz Komunalnega podjetja Velenje je sodelujoče spodbudila k skrbnejšemu ravnanju s pitno vodo. Urša Zgojznik iz Ekologov brez meja je med drugim izpostavila, kako pomembno je, da se že pri nakupu novih stvari zavedamo, kako bomo z njimi ravnali, ko postanejo odpadek. Vsi govorci so si bili enotni, da je boljše postopoma in počasi uvajati trajnostne ukrepe kot nič.

Mestna občina Velenje
www.velenje.si