Schneider elecrtic EOL152

E-mobilnost je v vedno večjem razmahu in z njo povezana infrastruktura prinaša nove izzive. Moči polnilnic lahko močno presegajo priključne moči hiš ali celo poslovnih stavb, zato je dodajanje tako velikega porabnika ali več njih lahko nemogoče, saj ne želimo preseči priključne električne moči. Po drugi strani ne želimo povečati priključne moči, saj to predstavlja dodane investicijske in obratovalne stroške. Rešitev je dinamično upravljanje ali omejevanje moči polnjenja, pri čemer maksimalno izkoristimo obstoječo infrastrukturo brez večjih stroškov in izpadov. V podjetju Schneider Electric smo razvili sistem EVlink Load Management System, ki neprestano spremlja dejansko moč celotne stavbe in v realnem času sporoča polnilnicam njihovo razpoložljivo moč. Tovrstno upravljanje nam v obdobjih, ko so večji porabniki (npr. pečica, klima) izklopljeni, prerazporedi največjo možno moč do polnilnic, s čimer zagotovimo, da bo naše električno vozilo res najhitreje napolnjeno.

Schneider Electric
https://www.se.com/si