Biotehniska sola MariborVisoka gredaVedno pogosteje je slišati opozorila, kako se na našem planetu vztrajno zmanjšuje populacija čebel. Prav ta opozorila so spodbudila naši dijakinji Iris Goričan in Majo Slanič, da sta se lotili urejanja okolice v bližini šolskega čebelnjaka. Na prvi pogled se zdi, da takšno dejanje ni pomembno, toda če bi vsakdo prispeval vsaj toliko za urejeno okolje, potem gotovo ne bi več govorili o težavah, ki so posledica zmanjševanja populacije čebel tudi zaradi vse manj cvetličnih travnatih površin. Do tega prihaja zaradi vse pogostejših zaporednih košenj travnikov. Predpogoj za primerno pašo je seveda skrb za čistejše naravno okolje. Z izbiro materialov za ureditev okolice sta dijakinji želeli sporočiti, da imamo na razpolago dovolj naravnih materialov, ki manj obremenjujejo okolje kot beton, v katerem se vedno bolj duši naš planet. S tem sta nas dijakinji izzvali, da se aktivno vključimo v varovanje okolja in pokažemo, da nam ni vseeno, kaj se dogaja z njim. Eden od načinov je tudi zasajanje dreves in medovitih rastlin ter škropljenje s škropivi,ki niso nevarna za čebele. Zapisal: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si